När ett företag går i konkurs

En företagskonkurs är sällan rolig för den som driver företaget. Men den kan också skapa problem för andra företag som har leverarat produkter eller tjänster till företaget.  För när pengarna på kontot är slut kan de som har utstående fodringar inte alltid få betalt.

När ett företag sätts i konkurs tar en konkursförvaltare över. Ibland driver han företaget vidare under en period och kanske försöker han eller hon sälja företaget i sin helhet till någon ny aktör. Ibland säljer denne ut tillgångarna t.ex. kontorsmöbler och liknande för att få in pengar som ska täcka skulderna. Om pengarna inte räcker så fördelas det som kommer in mellan fodringsägarna, men ibland finns det prioriterade fodringar så den som har sålt produkter till ett företag som sedan satts i konkurs riskerar att inte få betalt alls.

Om man vill undvika den risken kan man sälja sina fakturor och då tar factoringbolaget över kreditrisken och även jobbet med att driva in betalningarna. Man får betalt direkt och slipper följa upp en betalning eller oro sig för att kunden inte ska kunna betala.

Och om factoringbolaget går i konkurs då? Ja det skulle ju vara lite olyckligt men ingen större skada skett. Det enda man sålt till dem är ju sina fakturor och de redan utställda fakturorna har ju factoringbolaget betalt för i förväg så då får man snabbt se till att själv börja fakturera kunderna igen eller hitta ett annat factoringbolag.

Även anställda kan naturligtvis drabbas vid en konkurs, men de är mer skyddade än leverantörerna eftersom de får betalt för ev. obetalda löner genom en statlig lönegaranti.

16 Nov 2016