Därför släcker inte Liseberg sin belysning

Det har väl knappast undgått någon att elen, den stiger i pris hela tiden och att det är många elektriker i Göteborg samt andra experter som gått ut med hur man kan göra för att sänka sina kostnader. Ett ställe som är känt för alla sina lampor och ljus, det är Liseberg, inte minst runt halloween och när det är Jul på Liseberg. Men detta nöjesfält, de kommer inte att släcka ner sin belysning, alls. 

En orsak är att det är inte belysningen i sig som är den stora energitjuven samt att Liseberg, de band sina elpriser, redan för ett halvår sedan. Man har även sett till att byta ut nästan alla lampor till LED.

Den största elboven är fastigheterna

För Lisebergs del så är det alla deras fastigheter som står för 60 procent av parkens totala elförbrukning som är den största elslukaren. 

Totalt förbrukar parken mellan 60 000 – 70 000 kilowattimmar el på en vanlig dag under Halloween och jul. Hur stor andel som går till belysningen kan Liseberg inte uppge. 

Liseberg kommer dock att släcka ner en del av lamporna då parken är stängd, men då de har öppet så är allt som vanligt med all belysning. 

Även om Liseberg har bundit sina elkostnader så säger de sig ändå vilja försöka minska på elen för att inte belasta systemet. De har sedan 2015 haft ett mål och detta mål är att minska sin elförbrukning med 30 procent fram till 2025, hittills har de minskat med 20 procent.

10 Oct 2022